Aprovació provisional de la modificació del Pla General

El Ple Municipal acorda en el punt 13 - Aprovació provisional modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal, àmbit “Pla Especial Rda. Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt”.

El projecte inclou la ubicació d’un gran motor comercial. En suma, aquesta modificació permet ubicar la locomotora comercial –l’eufemisme amb què el govern municipal es refereix a la futura vinguda de El Corte Inglés- a la cantonada del carrer Biada amb la Ronda Barceló i no a la cantonada de la Ronda amb el Camí Ral, com s’havia apuntat en un principi. Abstenció del PP i el vot favorable amb CiU. De fet, el passat mes d’abril ja es va aprovar inicialment aquesta modificació amb la mateixa actitud per part de l’oposició.

Naves Biada presenta recurs

Naves Biada SA presenta recurs de reposició contra el decret d’alcaldia que denega la tramitacio avanç proposta ordenació global sector PERI 2b-03 Fàbregas de Caralt.

Segona aprovació inicial de la modificació del Pla General

El Ple Municipal acorda en el punt 12 - Aprovació inicial (2a) de la modificació del Pla General que afecta l’àmbit “Pla Especial Rda. Barceló - Illa fàbrica Fàbregas i de Caralt”.

L'Ajuntament denega el projecte de Naves Biada

Decret d’alcaldia de Denegació de la tramitació de l’avanç d’ordenació global relatiu al “Sector 2B-02 Fàbregas i de Caralt” i del “Pla Especial de Reforma Interior de l’àmbit del Sector Fàbregas i de Caralt” presentants per Naves Biada, SA.

La proposta és desestimada en base a una disposició dels sòls públics residual i inacceptable, una deficient integració i resolució dels nous volums resultants i a una proposta de sostre comercial inferior a la superfície de venda que el POEC fixava com a necessària per aquest format comercial.

Naves Biada presenta un avanç de proposta de centre comercial

Naves Biada SA sol.licita a Urbanisme que s’aprovi l’avanç de proposta d’ordenació global de l’ambit del sector Fàbregas i de Caralt. Són els propietaris majoritaris d’aquest sector i presenten per iniciativa pròpia un avanç de proposta d’ordenació del sector per ubicar-hi un centre comercial.

Aprovació inicial de la modificació del Pla General

El Ple Municipal acorda en el punt 24 - Aprovació inicial de la modificació de Pla General d’Ordenació Urbana àmbit “Ronda Barceló” i encàrrec a PUMSA de la gestió i urbanització de l’àmbit. Proposa una ordenació unitària de tot el conjunt i fixa entre d’altres objectius “la potenciació de la Ronda com a eix comercial i de serveis” i incorporava les determinacions necessàries per a permetre la implantació d’uns grans magatzems comercials en aquest sector.

Aprovació del Pla Especial de Patrimoni

Aprovació definitiva del Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic de Mataró, que atorga al conjunt de Can Fàbregas i de Caralt el màxim nivell de protecció: "A".

Naves Biada compra la finca de Can Fàbregas

Segons ecriptura del Notari Francisco Ginot Llobateras, NAVES BIADA SA compra la finca de Can Fàbregas i de Caralt per 33 milions de pessetes.