El regidor d'Urbanisme "canvia de nom" al PMU que dóna cobertura al "trasllat"

El Regidor d’Urbanisme Ramon Bassas signa el Decret d’aprovació provisional del PMU-06 “Àmbit illa 6 fàbregas i de Caralt” redactat pel Servei de Desenvolupament Urbà i tramitat inicialment amb el nom de “Pla especial d’integració volumètrica PE-01 àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt”

Bassas assegura que va saber de forma "casual" que els seus tiets eren els propietaris de Can Fàbregas

Ramon Bassas diu que va saber de forma "casual" que els seus tiets eren els amos de Can FàbregasEl regidor d’Urbanisme Ramon Bassas sol·licita ell mateix al Secretari de l’Ajuntament que reiteri per escrit si hi ha cap conseqüència administrativa o jurídica sobre els acords presos amb la seva participació i el seu capteniment com a càrrec públic.

El Secretari General de l’Ajuntament emet un informe segons el qual Bassas “ha incomplert la obligació anterior d’abstenir-se de participar, dleiberar i votar en els expedients” però opina que els acords no són nuls perquè el seu vot no va ser determinant.

Ramon Bassas explica a la premsa que va tenir coneixement de la implicació dels seus dos oncles materns en la societat propietària de la finca de Can Fàbregas i de Caralt fa prop d’un any i de forma “casual”.

El regidor d’Urbanisme no ho va explicar als grups municipals però si que ho va notificar al Secretari General de la corporació, que li va recomanar que no assistís a les votacions que tinguessin lloc a partir d’aquell moment. Segons ha explicat Bassas aquest migdia en roda de premsa, el secretari també li va explicar que la seva relació de parentiu hauria fet recomanable que no assistís a cap votació anterior, però tot i això puntualitza que els acords adoptats en les votacions realitzades no queden invalidats ja que el seu vot no va ser, en cap cas, determinant.

Llegeix més...

La plataforma destapa que els propietaris de Can Fàbregas són els oncles del regidor d'Urbanisme

Mitjançant un escrit al registre de l’Ajuntament, la Plataforma Salvem Can Fàbregas posa en coneixement de l’alcalde Joan Antoni Barón i dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Mataró que existeix una relació de parentiu entre el regidor d’urbanisme, sr. Ramon Bassas, i Naves Biada, SA, els antics propietaris de Can Fàbregas.

Naves Biada SA havia comprat la finca on precisament hi ha la nau de Can Fàbregas l'any 1982 per 33 milions de pessetes (uns 200.000€) i la va vendre per 16.498.000€ l'any 2007, un cop l'Ajuntament havia adjudicat el concurs a El Corte Inglés.

La plataforma Salvem Can Fàbregas inicia la lluita legal

Roda de premsa de Salvem Can FàbregasLa Plataforma Salvem Can Fàbregas anuncia en roda de premsa que inicia la lluita legal. La Plataforma presenta al·legacions l’informe de la direcció general de Patrimoni del departament de Cultura de la Generalitat segons el qual es dóna llum verda al trasllat de la nau sempre que es realitzi de forma íntegra i conservant tots els seus elements catalogats.

El col·lectiu que s’oposa a aquest trasllat considera que aquest informe “marca un precedent de cara a altres ajuntaments per poder agafar el patrimoni i emmagatzemar-lo”, segons ha afirmat la portaveu de la plataforma, Eulàlia Puigderrajols, en una roda de premsa celebrada aquest migdia davant l’Ajuntament.

Ramon Bassas demana que se'l denuncïi

Segons relatarà l’Alcalde Joan Antoni Barón en el ple del 10/01/2008 avui es rep un correu electrònic a vàries adreces, entre elles la del propi regidor d’Urbanisme, en què se l’acusava de la comissió de diversos delictes amb un enllaç a la Federació d’Associacions de Veïns. El Sr. Ramon Bassas, regidor d’Urbanisme, respon tot demanant que aquests delictes siguin denunciats formalment per procedir a la seva defensa amb totes les garanties. Ja que si un no sap de què se l’acusa difícilment es pot defensar.

Ramon Bassas signa el decret on es fixen les actuacions per executar el "trasllat"

Quitèria Guirao, Ramon Bassas i Francesc Teixidó presenten el "trasllat" de Can FàbregasLa Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Mataró, al punt 4.1. (línies d’actuació) informa de la Proposta sobre el trasllat a un emplaçament proper de la nau catalogada de la fàbrica Fàbregas i de Caralt.

El Regidor d’Urbanisme Ramon Bassas signa el Decret on es fixen les actuacions que s’hauran de portar a terme en relació al trasllat de la fàbrica Fàbregas i de Caralt.

“Aquest projecte haurà de comprendre: desmuntatge de l’edifici actual, trasllat, emmagatzematge i custòdia dels materials i projecte de muntatge de l’edifici original en el nou emplaçament”

Llegeix més...

El Director General de Patrimoni escriu un "informe" que no té cap validesa legal

Josep M Carreté i Nadal, Director General de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya emet un “Informe” on “interpreta” que “el trasllat de la fàbrica Fàbregas i de Caralt no requerirà l’autorització del Departament”.

“No s’estableix expressament que el trasllat de béns culturals d’interès local hagi de ser autoritzat pel Departament.”
“(…) el trasllat de la fàbrica Can Fàbregas i de Caralt no requerirà la autorització del departament sempre que es tracti exclusivament d’un trasllat, és a dir, sempre que es mantinguin i conservin en la seva integritat les parts de l’edifici que segons la fitxa estan catalogades com a Bé Cultural d’Interès Local.”

Llegeix més...

Converència de la FAVM i Salvem Can Fàbregas

Conferència de la FAVM i Salvem Can FàbregasSota el títol “La conservació del patrimoni industrial a Catalunya i Europa”, la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró (FAVM) amb el suport de la Plataforma Salvem Can Fàbregas i de Caralt organitzen un debat a la sala d’actes de la Caixa Laietana.

Entre els participants, experts i afectats de casos similars a Barcelona i Sant Adrià van exposar el seu punt de vista i les seves experiències i van coincidir amb una de les frases pronunciades pel primer ponent: Jordi Rogent, arquitecte i membre de la junta directiva de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya. “Protegir el patrimoni industrial es difícil però no impossible, es qüestió de voluntat”, va dir al finalitzar el seu torn de paraula. La necessitat de les administracions d’obtenir beneficis enlloc de preocupar-se per la història recent va centrar el seguit de comentaris generats per aquesta opinió.

La Generalitat no donaria validesa al "trasllat"

La Plataforma Salvem Can Fàbregas informa a la premsa que la Generalitat no donaria validesa al projecte de l’Ajuntament de reconstruir Can Fàbregas en un altre solar, afegint-hi els elements patrimonials de l’edifici original. Aquesta és la conclusió que ha extret la plataforma Salvem Can Fàbregas, després de la reunió que van mantenir amb Jordi Roca, Cap de Serveis Territorials de Cultura i vicepresident del Consell del Patrimoni de la Generalitat, i amb Mercè Costa, arquitecta de la Direcció General de Patrimoni Arquitectònic.

Segons ha explicat Núria Manté, portaveu de la Plataforma, a la reunió Roca i Costa els van assegurar que el trasllat de la nau “es pot fer legalment, sense descatalogar”, però al tractar-se d’un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) el trasllat “s’ha de fer íntegre”. Manté ha assegurat que des de la Generalitat ja s’ha explicat a l’Ajuntament que la seva proposta de trasllat “no es pot realitzar”, ja que l’operació hauria d’incloure tots els elements, interiors i exteriors, de la nau catalogada. El projecte municipal preveu reconstruir la fàbrica, en un edifici de nova planta, a la cantonada entre el carrer Biada i Tetuan (a una cinquantena de metres del solar actual de l’edifici), i incorporar-hi els elements patrimonials originals més ben conservats.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Mataró adreça escrit a la Direcció General de patrimoni “sobre la possibilitat de tramitar i executar la proposta de trasllat (…) sense necessitat de modificar el Pla Especial del Catàleg del Patrimoni”. Alhora informa que desisteix de la descatalogació.

L'Associació de Veïns del Centre també rebutja la idea del trasllat

La Junta de l’AAVV de Mataró-Centre emet un comunicat on manifesten el rebuig al canvi d’ubicació de Can Fàbregas per simples interessos econòmics de El Corte Inglés.