Ramon Bassas demana que se'l denuncïi

Segons relatarà l’Alcalde Joan Antoni Barón en el ple del 10/01/2008 avui es rep un correu electrònic a vàries adreces, entre elles la del propi regidor d’Urbanisme, en què se l’acusava de la comissió de diversos delictes amb un enllaç a la Federació d’Associacions de Veïns. El Sr. Ramon Bassas, regidor d’Urbanisme, respon tot demanant que aquests delictes siguin denunciats formalment per procedir a la seva defensa amb totes les garanties. Ja que si un no sap de què se l’acusa difícilment es pot defensar.