El TSJC declara "nul de ple dret" el desmuntatge de Can Fàbregas i el PMU que l'amparava

Agnès Garcia Ayala, advocada del Col·lectiu RondaEl Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat el recurs presentat pel Col·lectiu Ronda en representació de la Plataforma Salvem Can Fàbregas. L'Alt Tribunal català considera provat l'existència d'incompliments de la normativa urbanística i de la Llei de Patrimoni Cultural Català en l'operació de desmuntatge i trasllat de Can Fàbregas.

Al solar on hi havia l'antiga fàbrica -catalogada com a patrimoni històric i cultural de la ciutat- és previst ubicar un important centre comercial.

icon Sentència del TSJC que declara nul el PMU-06 i el desmuntatge de Can Fàbregas

En la seva resolució, el TSJC considera que l'Ajuntament de Mataró no va complir la totalitat de preceptes legals i requeriments necessaris per procedir al desmuntatge i posterior trasllat de la nau industrial Can Fàbregas des de la seva ubicació original.

Núria Manté (Salvem Can Fàbregas) i Agnès Garcia Ayala (Col·lectiu Ronda) valoren la sentència sobre Can FàbregasL'Alt Tribunal considera que el Pla de Millora Ubana-06 no tenia la potestat d'alterar les disposicions del Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic de Mataró que atorgaven al conjunt de Can Fàbregas el màxim grau de protecció. Sent així, i segons el que contempla la Llei de Patrimoni Cultural Català, el desmuntatge o l'ensorrament del bé protegit -en aquest cas les naus- només es podran dur a terme per causa de força major o per procedir a la restauració de l'edifici. Supòsits que segons el TSJC, i tal i com es demandava des de la Plataforma, no es donaven a l'hora de procedir a la costosa i complexa operació que ha acabat deixant un solar buit allà on hi havia la històrica peça arquitectònica.

Can Fàbregas, una mica d'història

Can Fàbregas i de Caralt és un conjunt industrial construït l’any 1879 que durant anys va allotjar la històrica Farinera Mataronesa. El valor arquitectònic i patrimonial d’aquesta mostra representativa del Modernisme en l’àmbit fabril va motivar la seva inclusió en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, on se li va atorgar el màxim nivell possible de protecció.

La situació, però, va canviar ben aviat. El consistori mataroní, el mateix que havia impulsat el Pla del Patrimoni, va semblar perdre tot l’interès per la preservació de Can Fàbregas i de Caralt tan bon punt com es va començar a parlar del solar ocupat per la fàbrica com a possible ubicació per a un important establiment comercial. Va ser llavors quan es va iniciar el procés de desmuntatge i emmagatzematge de la nau que ara, segons el TSJC, ha quedat provat que no complia amb importants exigències legals.

Satisfacció

Roda de premsa al Col·lectiu RondaDes del Col·lectiu Ronda volem expressar la nostra satisfacció per aquesta important resolució judicial on es declara:

1) Que el Pla Urbanístic aprovat per l'Ajuntament i la Generalitat no era adequat per donar cobertura al desmuntatge i trasllat de la fàbrica protegida. I que, per tant, no s'ha seguit el procediment legalment establert i ajustat a dret.

2) Que el nivell de protecció que atorgava el Pla Especial de Patrimoni de Mataró a Can Fàbregas impedia l'operació de desmuntatge i trasllat que ha patit el conjunt arquitectònic

3) I que l'interès públic de la conservació i manteniment del patrimoni arquitectònic ha de prevaldre sobre qualsevol altra consideració a l'hora de planificar i executar actuacions en l'àmbit urbanístic.

Col·lectiu Ronda, 30 de novembre de 2012