La Generalitat avala la conservació de Can Fàbregas

  • Imprimeix

Atès que es preveu la conservació dels elements catalogats, la Direcció General de Patrimoni Generalitat emet informe favorable sobre la Modificació puntual del Pla General als àmbits Ronda Barceló - Illa Fàbregas i de Caralt.